برنامه هفتگی گروه علوم و فنون

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 19 بهمن 1396 07:19

 

برنامه هفتگی گروه علوم و فنون در نیمسال دوم 96-95

  8-10 10-12 12-14
14-16
   شنبه

 
  یکشنبه

 


                               
 
  دوشنبه


                            
 
  سه شنبه    

روشهای مولکولی تشخیص بیماری ها (M95)

اتاق شوراء گروه

پیام رسانی سلولی و بیولوژی سیستم (M95)

اتاق شورا

   
  چهارشنبه

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (M95)

اتاق شورا

روش تحقیق و آمار حیاتی (M95)

  اتاق شورا 

   
 پنجشنبه           

                   
                        

 M95--پزشکی مولکولی 1395

 

به روز رسانی:2017-02-26

 

 

منو سایت