دانش آموختگان


فارغ التحصیلان دکتري تخصصي (PhD) پزشکي مولکولي


ردیف نام دانشجو سال ورود تاریخ دفاع
1 سید رضا میرحافظ بهمن 1389 مهر 1393
2 مرضیه لطفی بهمن 1389 بهمن 1394
3 حمیدرضا رحیمی بهمن 1389 بهمن 1394
4 آیدا قلوبی بهمن 1389 بهمن 1395


منو سایت