معاون

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 22 مرداد 1396 04:01

 

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر عليرضا پاسدار  
    مرتیه علمی :  دکتری تخصصی (PhD) ژنتيک پزشکي  
    رشته تحصیلی:  معاون آموزشي گروه علوم و فنون نوين و عضو هيات علمي - استاديار  
    پست الکترونیک :    
    تلفن :  38002310 051  
         

منو سایت