تاريخچه گروه علوم و فنون نوين

آخرین به روز رسانی شنبه, 19 فروردين 1396 08:49

 

 

تاريخچه گروه علوم و فنون نوين

 

در سالهاي اخير بخصوص از ابتداي قرن جديد ميلادي ، شناخت عمومي نسبت به حوزه هاي تاثير گذار فناوري نانو گسترش يافته و بسياري از كشورهاي به اهميت و تاثير گذاري اين فناوري در حوزه هاي مختلف علوم و تكنولوژي پي برده اند و برنامه اي بلند مدت و با هدف گذاري مشخص در اين زمينه طراحي نموده اند. خوشبختانه در كشور ما نيز اهميت فناوري نانو به موقع درك شده و حركت در جهت تصميم گيري در اين زمينه ، به موقع آغاز شده است بطوريكه در حال حاضر" سند تكميلي راهبرد آينده" در حوزه فناوري نانو در سال 1384 به تصويب هيات محترم دولت رسيده و دستگاههاي مسئول بويژه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي فعاليتهاي خود را در جهت آموزش در حوزه نانو و گسترش تحقيقات مرتبط با آن آغاز نموده اند.

از طرفی گستردگي‌ كاربرد بيوتكنولوژي‌ در قرن‌ بيست‌ و يكم‌ بحدي‌ است‌ كه‌، اقتصاد، بهداشت‌، درمان‌، محيط‌زيست‌، آموزش‌، كشاورزي‌، صنعت‌، تغذيه‌ و ساير جنبه‌هاي‌ زندگي‌ بشر را تحت‌ تأثير شگرفت‌ خود قرار خواهد داد. بهمين‌ دليل‌ انديشمندان‌ جهان‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ را قرن‌ بيوتكنولوژي‌ نامگذاري‌ كرده‌اند. كاربرد بيوتكنولوژي‌ در پزشكي‌ به‌ وسعت‌ علم‌ پزشكي‌ بوده‌ و حتي‌ اين‌ علم‌ با سرعت‌ روزافزون‌ بر وسعت‌ و دامنه‌ علم‌ پزشكي‌ مي‌افزايد. عناوين‌ مطرح‌ در بيوتكنولوژي‌ پزشكي‌ كه‌ هركدام‌ نياز به‌ توصيف‌ كامل‌ دارند عمدتاً عبارتند از: ژن‌درماني‌، واكسنهاي‌ نوتركيب‌، DNA واكسنها، بيوانفورماتيك‌، ژنوميكس‌، پروتئوميكس‌، بيومدیسين‌ و تشخیص و درمان بیماریها. امروزه‌ به كمك‌ بيوتكنولوژي‌، علم‌ پزشكي‌ درحال‌ شناخت‌ ريشه‌اي‌ترين‌ بخش‌ از حيات‌ و مظاهر آن‌ مي‌باشد. با كشف‌ كامل‌ توالي‌ ژنوم‌ انسان‌ در سال‌ 2001 ، تا به‌حال‌ ژنهاي‌ مسئول‌ ايجاد بيماريهاي‌ بسياري‌ شامل‌ سرطانها، بيماريهاي‌ قلبي‌ عروقي‌، تنفسي‌، رواني‌ و… شناسائي‌ شده‌اند.

با توجه به اينكه حوزه سلامت و درمان يكي از مهمترين موضوعات اجتماعي در هر جامعه اي مي باشد و با عنايت به اهميت استفاده از فناوريهاي نوين جهت بهبود كاركرد روشهاي پيشگيري و درمان بيماريها، سياست گذاري دولت محترم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي گسترش هر چه بيشتر علوم نوین به عنوان يك اولويت مهم بوده است. به اين منظور گروه علوم و فنون نوین پزشكي با هدف ايجاد ساختارهاي بين‌رشته‌اي به منظور تربیت فرهيختگان در زمينه‌هاي علوم نوين پزشكي تأسيس شده است.

با توجه به نياز آينده کشور به متخصصان مجرب در عرصه های فن آوری های نوین لازم است که در اين گروه رشته های  مختلف نانوفناوری پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی سلولي- مولكولي، علوم اعصاب و انفورماتیک پزشکی بکار گرفته شود. آميزه‌اي از تخصصهای مختلف در قالب گروهی بنام علوم و فنون نوین می تواند  منجر به ایجاد راهکارهای جدید برای تشخیص و درمان بيماري‌ها شود.

نانوفناوری پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی سلولي- مولكولي، علوم اعصاب و انفورماتیک پزشکی، 5 زیر گروه اصلی اين گروه می باشد و بر اساس نیاز سایر رشته ها نيز در آينده نزديك جزو زیر گروههای این گروه خواهند شد.

اين گروه همگرایی رشته هایی ‌نظير  شيمي،‌ فيزيك، رياضي، کامپیوتر، بيولوژي، مهندسي، بيومكانيك با رشته‌هاي پزشكي را در الويت كاري خود قرار داده تا بتواند با ایجاد  ساختارهاي بين‌رشته‌اي کاربردی بسياري از مشكلات عرصه سلامت را با استفاده از توانمندی متخصصین بین رشته ای کارامد مرتفع سازد.

همچنین با هدف تجميع فعاليتهاي پراكنده در حوزه های مختلف علوم نوین پزشكي و تمركز آن ها در مراكز و رشته هاي تخصصي و به منظور افزایش كارايي و بازدهي سرمايه گذاريهاي انجام شده، آزمایشگاههای مرکزی دانشکده پزشکی در قالب گروه علوم و فنون نوین تشکیل شده و به ارائه خدمات تخصصی به سایر گروهها و مراکز تحقیقاتیخواهند پرداخت.

شایان ذکر است که فعالیتهای مشابهی در سایر مراکز دانشگاهی کشور و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده است بطوریکه در حال حاضر در رشته نانوتكنولوژي پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد، نوروساينس و نانومديسين در مقطع دكتري تخصصي در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوتربي مي شود.

همچنین وزارت بهداشت با ايجاد رشته هاي زيست فناوري پزشكي و پزشكي مولكولي در مقطع دكتري تخصصي در اين دانشكده موافقت كرده است. به تازگی نیز دانشكده علوم نوين پزشکی در دانشگاه علوم پزشكي تبريز راه‌اندازي شده است. فعالیتهای مشابهی نیز در دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و زنجان در دست اقدام است که نشان دهنده لزوم اهتمام و مساعدت بیشتر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جهت تسریع در بهره گیری از فرصت مناسب پیش آمده،مي باشد. 

گروه علوم و فنون نوین دانشکده پزشکي مشهد  در مهرماه سال 1387 با تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه با هدف تسهیل راه اندازی رشته های نوین دانشگاه مانند نانوفناوری پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی مولکولی، علوم اعصاب و انفورماتیک پزشکی تشکیل گردید. این گروه بر آن است با پیگیری هماهنگ و متمرکز راه اندازی رشته های فوق دانشگاه را در زمینه رشد روز افزون رشته های تحصیلات تکمیلی یاری رساند.

 
 
 
 

منو سایت